COMPROMESOS AMB EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Publicat 01/10/2019 Per 1303
M'agrada!0
COMPROMESOS AMB EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Compro al Camp aporta el seu granet de sorra a les accions vinculades a fins a 7 dels 17 objectius de sostenibilitat de l’Agenda 2030.

El setembre de 2015 quasi 200 països varen ratificar el compromís d’assolir 17 objectius de desenvolupament sostenible. Entre aquests, es concreten objectius vinculats a la societat, a la protecció del mediambient i a altres finalitats relacionades amb la prosperitat econòmica.

Insistim en el fet que el “Mercat Digital” de Compro al Camp està compromès amb el desenvolupament econòmic sostenible de les explotacions agrícoles i les produccions agroalimentàries úniques, promovent un comerç just per a aquells que es veuen oprimits per l’acció de les grans cadenes de comercialització. Tot plegat, desplegant un autèntic canal curt i directe de promoció i venda de productes que gaudeixen de referències de qualitat diferenciada.


En aquest sentit, cal fer esmena al fet que la plataforma de productes treballa dia rere dia en la consecució d’objectius que són comuns amb l’Agenda 2030:

OBJECTIU 3: SALUT I BENESTAR. Molts dels productes del rebost de Compro al Camp han estat certificats pels mètodes i processos de producció o transformació que empren. A través de sistemes tradicionals, molts d’aquests han aconseguit treure al mercat aliments que es caracteritzen pel fet d’aportar sabors autèntics sense necessitat d’afegir-hi additius artificials, els quals podrien ser perjudicials per a la salut dels consumidors. En la mesura del possible, la plataforma procura seleccionar aquells que presenten característiques úniques i que, alhora, poden integrar-se amb major facilitat en una dieta nutritiva i baixa en greixos.

Al mateix temps, en breus es preveu habilitar una oferta d’oci i turisme a través de l’àrea ”Experiències Agroturisme”. En aquest espai es promocionaran activitats relacionades amb les produccions locals, pot tractar-se d’activitats físiques com excursions de senderisme, esports de risc, entre d’altres que poden ajudar a dinamitzar econòmicament l’entorn dels productors, així com poden ser favorables per al benestar i enriquiment dels visitants sociocultural.

OBJECTIU 7, 11, I 13: CIUTATS SOSTENIBLES I L’ACCIÓ CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC. Hi ha hagut molts canvis climàtics al llarg de la història geològica de la Terra, però actualment són pocs els qui no creuen que la crisi climàtica actual, vinculada a l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) d’origen antròpic. Aquesta obliga a modificar els hàbits en què ara per ara es desenvolupa el nostre sistema econòmic i social davant un imminent punt de no retorn, a partir del qual ningú pot preveure els devastadors efectes que haguem pogut generar per a les nostres generacions futures. El repte és el de poder reduir les emissions de diòxid de carboni (CO2) sense provocar danys irreversibles en la qualitat de vida de les persones. És lògic que els hàbits a les nostres llars i les activitats que es desenvolupen en els diferents sectors d’activitat han de canviar. En aquesta línia treballa Compro al Camp, amb previsió d’executar inversions en mitjans de transport 100% sostenibles, que funcionin amb energia elèctrica i siguin capaces de fer-se càrrec de la darrera milla en l’entrega de comandes. Una actuació clau per a descongestionar les ciutats, les quals afronten cada vegada de forma més habitual episodis de contaminació severs.

Un altre dels efectes de l’activitat humana té relació amb els residus. Els nostres oceans aviat presentaran quantitats més grans de plàstic que peixos al seu hàbitat. El Mercat Digital es fa responsable dels residus que la pròpia activitat genera, per aquest motiu es procura minimitzar l’ús d’envasos de plàstic i, alhora, es fomenta el seu reciclatge: “Pels teus, pels que vindran. Reciclem junts.”, és un dels nostres lemes.

OBJECTIU 8 I 10: TREBALL DECENT, CREIXEMENT ECONÒMIC I REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT. El projecte de canal curt de Compro al Camp neix davant la necessitat de fomentar un comerç just per als petits productors que es distingeixin per la qualitat de les seves produccions. Mitjançant la plataforma tenen la possibilitat d’increments el seu marge de benefici respecte del que ofereixen les grans cadenes de comercialització. Una promoció i venda directa dels seus productes garanteix la supervivència i el creixement d’aquestes petites produccions, en definitiva, fa possible un projecte de vida entorn a la seva vocació, la de produir “Producte Únic del Camp”.

Es dona un greuge comparatiu evident entre l’entorn urbà i el rural. Aquest darrer es veu perjudicat davant la irrupció de l’activitat de serveis a les ciutat que precisen d’una major ocupació. La despoblació és un problema real, de fet, el món rural afronta una situació preocupant i sense perspectives de millorar a casa nostra. Compro al Camp deixa empremta a l’entorn rural i aposta per les produccions artesanes msoés singulars dels nostres pobles. La plataforma treballa en la via de poder donar el valor que es mereixen les produccions artesanes i tradicionals, pels seus sabors i aromes autèntics, per la integració de productes de proximitat i de qualitat, entre altres aspectes. Aquestes activitats són les que permeten generar activitat econòmica, esperances en un entorn explotat per la seva capacitat de produir aliments. És l’oportunitat que es brinda de repoblar àrees en decadència i no la podem desaprofitar.

OBJECTIU 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES. La plataforma de productors Compro al Camp camina cap a la construcció d’una xarxa de producció i consum d’aliments de proximitat. Tot sota el lema “Més aliments, menys malbaratament”. El cas és que el fet que la cadena de consum es fonamenti en un canal curt i directe garanteix poder limitar les pèrdues, el desaprofitament d’aliments i minvar les pressions ambientals. Aquest espai ofereix un nou sistema de consum amb menys agents intervenint entre el productor i el consumidor, en conjunt suposa un canvi real cap a l’eficiència, la transparència, la sostenibilitat i la solidaritat en el procés de producció, transformació i comercialització de productes.

Un conjunt d’accions que miren cap al futur amb esperança. Volem actuar amb responsabilitat per tal de garantir que les generacions futures poden viure dignament i en pau al planeta. Per això, Compro al Camp és 2030, és futur. Uneix-te al nostre moviment, fes que les nostres accions tinguin més recorregut i puguem assolir aquests objectius! #Sóc2030 #Vullunfutur

Articles relacionats
Deixi un comentari
Deixi una resposta
Si us plau login per a escriure un comentari.

Menú

Configuració

Compartir

Crea el teu compte de forma gratuïta per guardar els productes que t'agraden.

Registrar-se

Crea un compte de forma gratuïta per fer la llista de desitjos.

Registrar-se