SOBRE NOSALTRES


Compro al Camp és una plataforma de promoció i comercialització directa de productes agroalimentaris (d'horta, cereal, bolets i tòfones, producte carni i una gran varietat de productes elaborats), la majoria dels quals amb referències de qualitat diferenciada. És un projecte jove que planteja com a repte la millora de la teva connexió, en tots els sentits, amb els productors. Per això ens comprometem a generar un autèntic “Mercat Digital” de comerç just al teu servei.

La iniciativa es va idear l'any 2007 a l'Aragó en un context desfavorable per a projectes d'aquesta índole. Podem dir que no era el nostre moment. Va ser posteriorment, entre l'any 2017 i el 2018, quan de la mà de dos joves, veïns d'origen, van sorgir les forces necessàries per adaptar i desenvolupar un projecte similar que posés en el centre la unicitat dels productes agroalimentaris i els seus productors. Farts de veure com la intermediació en la comercialització oprimeix els productors en relació als seus escandalls, considerem que és el moment de passar a l'acció.

Compro al Camp sorgeix com una necessitat de posar de relleu l'esforç i la feina dels productors per a l'obtenció de productes singulars. Mitjançant la plataforma els convidem a ser ells mateixos ela protagonistes en la gestió de totes les fases del producte, des de la producció fins a la venda al consumidor final.

La plataforma és, com s'ha comentat, un mitjà no només per a la comercialització sinó també a la promoció del producte, del productor i del seu entorn. Considerem que la caracterització de tot allò que envolta el producte, més enllà de les seves condicions de qualitat certificada, és necessari per generar un consum conscient. Volem que els nostres consumidors siguin conscients que el producte que adquireixen: és únic i de gran qualitat en la seva categoria de producte; s'identifica al 100% amb el productor d'origen i el seu entorn; promou el comerç just dins del mercat agroalimentari; fomenta el desenvolupament econòmic sostenible de les famílies productores i del seu entorn rural; i, entre altres aspectes, també es fonamenta en un canal curt més eficient i sostenible amb el medi ambient.

Considerem que el mercat s'ha d'aproximar al màxim al consumidor, la qual cosa fa imprescindible la cooperació dels productors. Compro al Camp és una aposta pel mercat de producte exclusiu i de proximitat. Actualment disposem d'un temps limitat per conèixer més sobre el que mengem i on comprar-ho, per això a la plataforma et donem tota la informació, l’accessibilitat i la rapidesa necessària per fer-'ho més fàcil.1. Un canal curt, còmode i eficaç

El canal curt de comercialització és el que permet generar sinergies directes entre tu i el productor. D'aquesta manera, la plataforma s'estableix com a mitjà de connexió digital, al mateix temps que la logística genera un enviament directe des del mateix punt de producció.

Vols estalviar temps i diners en la compra de producte únic i de qualitat? Les comandes t'arriben directament del productor en un termini no superior a les 24-48 hores. Nosaltres ens encarreguem de fer-t'ho arribar al teu domicili o adreça que desitgis sense un cost de transport superior.2. Un rebost únic de productors únics

El rebost de Compro al Camp estarà format per la producció de major qualitat que poden oferir-te productors catalans i aragonesos. La major part d'aquesta gaudeix de certificats de qualitat alimentària com:

El segell de Producte Únic del Camp (Ú). Aquest distintiu sorgeix com a marca comercial necessària davant d’un mercat agroalimentari cada vegada més confús per als consumidors. Aquest Mercat Digital ha optat per dissenyar una referència que sigui capaç d’homogeneïtzar tot el rebost de producte de gran qualitat i amb caràcter únic, amb l’objectiu de diferenciar-la de qualsevol altre assortiment que se li pugui assemblar. IGP.png
El segell de producte amb Indicació Geogràfica Protegida (IGP).Aquest certificat, més enllà d'identificar el producte amb l'origen, estableix una qualitat determinada, una reputació o una característica que li és atribuïda pel lloc en el qual es produeix i per com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració. Per a l'adquisició del distintiu cal complir una sèrie de requisits establerts al Reglament (UE) núm. 1151/2012 sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris (DOUE L343 de 14/12/2012). logotip_igp.jpg
El segell de producte amb Denominació d'Origen Protegida (DOP). Aquest certificat permet relacionar la qualitat d'un producte fonamentalment o exclusivament amb un àmbit geogràfic concret; en el qual intervenen factors naturals i humans i als quals es vinculen una producció, transformació i elaboració única arrelada a la zona geogràfica. Per a l’atorgament del distintiu cal complir una sèrie de requisits establerts al Reglament (UE) núm. 1151/2012 sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris (DOUE L343 de 14/12/2012). DOP-Catala-fons-blanc.jpg
El segell de producte amb Denominació d'Origen (DO). Aquest certificat garanteix l'origen geogràfic i la qualitat d'un vi. Al mateix temps, garanteix que aquest ha estat elaborat a partir d'unes determinades varietats i amb pràctiques vitícoles, enològiques i d'envelliment establertes prèviament.
El segell de producte de C’alial. Aquest certificat es vincula a producte de qualitat d'Aragó i l'atorga el Departament de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del govern d'Aragó sota uns requisits molt concrets, els quals varien en funció del producte. Es tracta de producte agroalimentari, principalment cultius i productes elaborats tradicionals de les demarcacions i les seves diferents comarques. En aquest cas, es vinculen a la Llei 9/2006, de 30 de novembre, de qualitat alimentària. calial.jpg
El segell de producte de Producció Ecològica. Aquest certificat es vincula a les produccions que es desenvolupen conforme a un sistema general de gestió agrícola i producció d'aliments que prenguin com a base les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l'aplicació de normes exigents sobre benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals. Per a l'adquisició del distintiu cal complir una sèrie de requisits establerts al Reglament (CE) núm. 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics (DOUE 189 de 20/07/2007).  ECO.jpg
El segell de producte d'Artesania Alimentària. Aquest certificat es vincula a les produccions aragoneses que elaboren, manipulen i transformen aliments d'acord a uns requisits normalitzats, subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que garanteixen al consumidor un producte acabat individualitzat i amb característiques diferencials, obtingut gràcies a les petites produccions i a la intervenció personal de l'artesà. Aquest distintiu és una acció vinculada a la Llei 9/2006 de qualitat alimentària sobre artesania agroalimentària d'Aragó. ARTESANIA ALIM.jpg3. Compromesos amb el comerç just i la nostra societat

El “mercat digital” de Compro al Camp demostra que és possible fer compatibles els criteris econòmics amb els socials i ecològics. Configurem una plataforma de connexió digital entre tu i el productor que promou la millora de les condicions econòmiques del productor i, per tant, també les socials i econòmiques del seu entorn. El productor té el poder de decisió i acord amb la plataforma per a la fixació del marge de benefici i el preu (PVP), de manera que en cap cas no es veu oprimit per l'entrada en un mercat de competència saturat de distribuïdors. Més beneficis per als productors que reverteixen alhora en la reducció del teu preu: menys intermediaris suposa un marge major per als productors, la qual cosa alhora permet rebaixar els preus davant del consumidor final.

La interacció directa entre usuari i productor acaba derivant també en una connexió física. El cas és que un major coneixement sobre l'entorn de producció fomenta interès per conèixer més sobre el producte, la tradició i la seva cultura gastronòmica. En definitiva, es dona peu a genera una revalorització de l'entorn rural: consum gastronòmic, agroturisme, ecoturisme i enoturisme. Sens dubte, s'impulsa una millora de la producció i la transformació de productes a partir de les relacions socioculturals. No s'ha d'oblidar que en el circuit comercial que impera actualment és poc habitual establir com a usuari/client un vincle amb els productors. El fet de dissenyar un sistema que faci inherent la comunicació i la interacció entre consumidors i productors millora la teva experiència en el consum de producte de proximitat i rellança les expectatives de continuar coneixent més en relació amb el sector i la varietat i característiques de la seva producció. Posar en el punt de mira el producte local assegura un feedback permanent entre usuari i punt de producció i, al seu torn, permet una millorar dia a dia per part del productor.

Donar-nos suport a nosaltres és donar suport al col·lectiu de productors, a les seves famílies i al seu entorn de forma indirecta.
4. Compromesos amb l’entorn natural

Les empreses de distribució en l'actualitat presenten estructures per modernitzar i adaptar a les directrius de reducció d’emissions de CO₂ i, en general, d'efectes sobre el medi natural. La creació de canals curts que anul·len punts logístics caracteritzats per la seva ineficiència i un elevat trànsit de mercaderies és determinant en la minimització del cost ambiental (o pressió ambiental) en economies dinàmiques i plenament terciarizadas. Es tracta de la construcció de canals de producció i de consum que prenguin com basi circuits de proximitat, on els productors i el seu entorn (directament i indirectament) es beneficiïn sense dependre de tercers aliens al procés de producció (procés habitualment arrelat a cultius i tècniques tradicionals, generacionals i amb repercussió en la cultura gastronòmica de l'entorn). Aquests canals curts són els que permeten aprofitar importants beneficis ecològics:

  • Disminueixen la dependència respecte del transport logístic tradicional, la qual es desenvolupa prenent com a base vies ineficients de transport (algunes salven distàncies de fins a 100 km més respecte de la que connecta realment el productor amb el consumidor).
  • Fomenta la diversificació productiva i la innovació arran de la reducció del mercat (a un mercat més local/territorial) i l'increment del marge de beneficis per a les famílies de productors.
  • Promou la biodiversitat dels cultius i, per tant, es redueix el risc d'incendis que actualment s'agreuja per l'abandonament del món rural (ja des de l'última industrialització i èxode rural, fet que va propiciar l'augment de la superfície forestal a la Península).
  • Estalvi a nivell energètic i econòmic. Les grans cadenes i oligopolis de producció del sector de l'agroalimentació disminueixen les seves expectatives en el mercat. Està clar que la reducció del canal d’intermediaris afavoreix la imposició del preu just, la qual cosa reverteix en beneficis tant per al productor com per al consumidor.
  • Desenvolupament econòmic sostenible amb l'entorn. El fet que el desenvolupament econòmic es fonamenti en la producció i el consum racional prenent com a base els recursos disponibles i la seva regeneració, juntament amb el Market Places, fomenta l'explotació sostenible de l'entorn.5. Donant solucions i un tractament personalitzat

Estem sempre a la teva disposició per tal de garantir la teva comoditat a la plataforma. Podem tractar amb tu via correu electrònic (info@comproalcamp.cat), però si no pots esperar disposem d'un Xat 24 hores situat a la part inferior esquerra de la teva pantalla, a través del qual resoldrem els teus dubtes de caràcter més general. Per contactar directament no dubtis a telefonar-nos al telèfon d'atenció al client (+34 976 360 025) en el moment que així ho consideris. Intentarem resoldre els teus dubtes o incidències de la manera més ràpida i eficaç possible.No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Tenim un lema: A cada problema, una solució!Menú

Configuració

Compartir

Crea el teu compte de forma gratuïta per guardar els productes que t'agraden.

Registrar-se

Crea un compte de forma gratuïta per fer la llista de desitjos.

Registrar-se